Allt fler känner till att "bäst före" inte betyder att en vara är otjänlig efter detta datum – men samtidigt minskar andelen som uppger att de äter dessa, enligt en ny undersökning.

Trots att vi uppmanas slänga mindre mat, så har andelen som uppger att de inte äter mat som har passerat bäst före-datumet ökat, från 26 procent 2009 till 38 procent 2017. Det visar en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm.

Alltfler vet att det är skillnad på "bäst före" och "sista förbrukningsdag", men fortfarande känner knappt hälften av de tillfrågade inte till vad de båda märkningarna innebär, enligt undersökningen.

Ett passerat bäst före-datum betyder inte att varan är otjänlig utan istället att man själv bör kontrollera kvaliteten. Exempelvis kan varans färg, smak eller konsistens ha förändrats och för att ta reda på om den fortfarande går att äta så är rekommendationen att man helt enkelt tittar, luktar och smakar på den.

Det är endast varor märkta med sista förbrukningsdag, vilket används på extra känsliga varor som färskt kött och fisk, som man helt bör avstå från att äta om datumet har passerats. Detta för att undvika matförgiftning.

Ivar Nilsson.


Annons