EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet, Efsa, kunde inte säkerställa att konserveringsmedlet kalciumsorbat är säker att konsumera. Ämnet med E-nummer 203 tas nu bort från listan över godkända tillsatser.

Myndigheten omprövar systematiskt alla godkända tillsatser. Som underlag använder man vetenskapliga och tekniska uppgifter från livsmedelsföretag som visar att de är ofarliga för hälsan. När turen 2016 kom till kalciumsorbat så fick man dock inte in några sådana uppgifter och man kunde därför inte gå vidare med säkerhetsutvärderingen.

Eftersom man därmed inte kunde bevisa att tillsatsen är säker enligt de ökade kraven på säkerhetsdokumentation, tas den från och med den 12 augusti 2018 bort från listan över godkända tillsatser i livsmedel.

Annons