Gårdsfisk, som har utvecklat en teknik för miljövänligt odlad fisk i före detta djurstallar, växer nu kraftigt efter att ha tagit in flera nya investerare.

Det är bland annat LRF, Almi Invest och LMK Industri som har valt att investera sammanlagt 10 miljoner kronor i företaget.

– Fiskuppfödning på land är glödhett och här har vi ett fungerande koncept redo att tas ut på marknaden. Gårdsfisk har möjlighet att på sikt bli Sveriges ledande svar på den norska framgången med laxexport, säger Anders Källström, VD och koncernchef på LRF, i ett pressmeddelande.

Gårdsfisks odlingar skiljer sig dock mycket från de norska odlingarna, eftersom de sker i slutna system. Istället för övergödande utsläpp i havet blir slammet från fiskarna till gödsel för åkrarna. Fiskarterna som odlas växer också bra på ett foder bestående av en hög andel vegetabiliska proteiner, vilket minskar behovet av animaliskt fiskfoder och därmed även belastningen på de vilda fiskbestånden.

Valet av tåliga fisksorter, normalt hemmahörande i tropikerna, gör också att man kan hålla nere medicinering till ett minimum.

Företaget säljer idag fisk av arterna Clarias, Rödstrimma och Svart Rödstrimma, främst i Skåne där försöksgården ligger. Deras rökta Clarias, som påminner om den utrotningshotade ålen, är dessutom Ä-märkt.

Tanken är nu att expandera och sprida konceptet till tre nya gårdar, som ska bli kontraktsodlare.

Ivar Nilsson


Annons