Vi äter mindre kött. Förra året uppvisade ett trendbrott, med en tydligt minskad konsumtion, enligt Jordbruksverket. Samtidigt väljer vi mer svenskt.

Svenskarnas totala köttkonsumtion minskade tydligt förra året, enligt färsk statistik från Jordbruksverket. Sedan 1990 har köttkonsumtionen ökat kraftigt, med flera toppnoteringar de senaste åren.

2017 uppvisar dock ett trendbrott då konsumtionen minskade med 2,6 procent, från 87,7 kilo kött per person 2016 till 85,5 kilo förra året.

Större andel svenskt kött

Samtidigt ökar den svenska produktionen av kött, vilket hänger ihop med att vi i större utsträckning väljer svenskproducerat. Framförallt såldes det mer svenskt nöt- och griskött under förra året. Även exporten av svenskt kött ökade, medan importen minskade.

– Förtroendet för det svenska köttet är alltså högt idag, även om vi äter mindre kött totalt. Det finns många orsaker till den minskade förbrukningen av kött, men vegotrenden, klimatdebatten, hälsoaspekter och etiska skäl är några, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Ivar Nilsson


Annons