Livsmedelsföretagare som inte är registrerade hos kontrollmyndigheterna eller som brister i dokumentation ska betala sanktionsavgifter på upp till 75 000 kronor, föreslår Livsmedelsverket.

Tidigare i år beslutade riksdagen att från januari 2019 återinföra fängelsestraff för allvarliga livsmedelsbrott. Livsmedelsverket gavs också i uppdrag att ta fram ett förslag på hur sanktionsavgifter skulle kunna införas för vissa mindre allvarliga brott. Tidigare har överträdelser av dessa kunnat leda till bötesstraff, men systemet har fungerat dåligt, bland annat eftersom dessa brott har haft låg prioritet hos Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

De föreslagna sanktionsavgifterna delas istället ut av kontrollmyndigheterna själva, vilket kan vara kommunen, länsstyrelsen eller Livsmedelsverket. De ska delas ut oavsett om överträdelsen har varit uppsåtlig eller skett på grund av oaktsamhet.

Föreslagna sanktionsavgifter:

  • Att driva ett livsmedelsföretag utan att först registrera det hos kontrollmyndigheterna: 5.000 till 75.000 kronor. Om företaget varit oregistrerat i samband med att det bytt ägare: 2.500 till 40.000 kronor.
  • Brister i journalföring: mellan 2.000 och 25.000 kronor.


Företagets årsomsättning föreslås få betydelse för avgiftens storlek.

Ivar Nilsson


Annons