Den varma sommaren har lett till minskade skördar av bland annat hö och spannmål, men för äpplenas del verkar vädret ha varit mer gynnsam.

Äppelskörden väntas bli både tidigare och rekordstor, enligt rapporter från yrkesodlare.

– Vi har haft en bra vår och en varm sommar, så att blomning och kartsättning har sett bra ut och det finns väldigt mycket äpplen ute i träden, säger Henrik Stridh, vd för Äppelriket, som ägs av fruktodlare i Skåne, Blekinge och Småland till Sveriges Radio.

Han säger också att värmen även har gynnat äpplenas smak.

Visserligen har många yrkesodlingar tillgång till bevattning, men så länge som det inte har varit alltför torrt så borde även träd i villaträdgårdar och parker ge ordentligt med fin frukt i år.

Får du äpplen eller annan skörd över i din trädgård?

Låt den komma andra till godo genom vår fruktförmedling som redan är i full gång för säsongen. Läs mer >>

Annons