Vin innehåller rester av farliga bekämpningsmedel. I 34 av fyrtio flaskor som Naturskyddsföreningen testat hittades rester. I 14 av dessa återfanns medel som av EU klassats som misstänkt cancerogena, mutagena, hormon, eller reproduktionsstörande.

Samtliga 34 "smittade" flaskor var från konventionella odlingar. I fem av sex ekologiska viner som testades hittades inga rester. I det sjätte fallet misstänks medlet ha spritts från närliggande gårdar. En grupp av de vanligaste medlen som återfanns i flaskorna var fungicider, medel mot svamp som odlarna successivt gått över till för att undvika att spruta med svavel, som anses vara relativt ofarligt.

Undersökningen stämmer väl överens med kontroller i både Danmark och Finland.

Systembolaget välkomnar undersökningen.
– Det är bra att Svenska Naturskyddsföreningen driver frågan kring användning av bekämpningsmedel i vinodling, skriver inköpschef Sara Norell i ett pressmeddelande. Vi väljer att nu först och främst undersöka vårt ekologiska sortiment mer noga, för att säkerställa att dessa produkter är fria från rester av bekämpningsmedel.

Livsmedelsverkets kommentar är att mängderna av bekämpningsmedel är så små att de inte utgör någon fara för hälsan.

Annons