Arla lanserar en ny logotype: Closer to nature. Det är också starten för en ny strategi: naturligare produkter.

Förebilden för satsningen är råvaran från kon: mjölken. Målet är att rensa i tillsatslistorna som blivit rätt långa på vissa av Arlas och andra mejeriers produkter. Äktavara.org välkomnar initiativet.

Arlas närmande till naturen kräver insatser av Arlas innovationsmedarbetare.

– Det är en krävande uppgift, säger Robert Svanberg, innovationsdirektör för Arla Foods färskvaror och betonar ordet "naturlig". Vi försöker ha naturliga ingredienser som är så nära den naturliga utgångspunkten som möjligt. Vi ser över hur alla produkter förhåller sig till det naturliga och antingen får vi göra om produkterna eller ändra ingredienser eller produktionsprocessen för att finna en lösning som är lika bra men mer naturlig.

För att åstadkomma naturliga produkter ska Arla använda modern högteknologi.

Just mjölk och yoghurt är annars en produkt som naturen själv har skapat och som använts av människan i drygt 6 000 år, så länge vi har hållit oss med djur.

Läs mer om yoghurt>>
Annons