Granolan från Frebaco var en av finalisterna till den senaste upplagan av Årets matbluff. Trots att den marknadsförs som ”utan tillsatt socker” så är den sötad med en mycket sockerrik havresirap. Samtidigt är sockerhalten i granolan relativt hög, 12 gram per 100 gram.

Men Fazer, som äger varumärket, tycker inte att produkten är otydligt märkt.

– De sockerarter som vår granola innehåller kommer alla naturligt från ingredienserna, därav märkningen ”Utan tillsatt socker”. Ingrediensen havresirap innehåller en del sockerarter men är av annan karaktär och i lägre halt än i det som vanligen kallas ”sirap”, säger Fazer Sveriges kommunikationsdirektör Karin Senning Plansted till Nya Lidköpings-Tidningen.

Byter sirap mot extrakt
Istället för att göra produkten mindre bluffig så har de nu tagit bort ordet ”sirap” ur ingrediensförteckningen.

– Vi har sedan i höstas påbörjat en förändring vad gäller benämningen havresirap. På våra förpackningars innehållsförteckning kommer det stå havreextrakt istället för havresirap. Havreextrakt är en tydligare benämning då det de facto är ett extrakt som utvinns ur havre. Vi valde dock först benämningen havresirap då vi ansåg att det skulle vara lättare för konsumenten att förstå vad det är för typ av ingrediens.

Just det. Det var lättare att förstå när det stod havresirap. Nu blir det svårare, vilket verkar vara själva syftet med förändringen. Man kan ju extrahera en rad olika saker ut havre, men nu får konsumenten inte längre en hint om att det handlar om en sirap som till ungefär 50% består av socker. Som jämförelse består vanlig sirap av cirka 78% socker, så skillnaden är faktiskt inte så stor.

Är inget extrakt
Att kalla det för ”extrakt” är även missvisande, eftersom man faktiskt inte har ”extraherat” sockret ur havren. Istället för att extrahera det socker som finns naturligt i havren, vilket är den gängse betydelsen av ordet, har man här omvandlat stärkelse till socker, för att på så sätt få en söt och klibbig sirap.

Knutet till detta finns även ytterligare ett missvisande påstående, på både den nya och den gamla förpackningen, som kommunikationsdirektören även nämner i sitt försvar av märkningen. Vid ingrediensförteckningen står att produkten ”innehåller naturligt förekommande sockerarter från ingredienserna”. Men huvuddelen av sockret i produkten är inte mer naturligt förekommande i havre än vad socker är i sockerbetor.

Inte mer naturligt förekommande än strösocker
Man skulle till och med kunna argumentera för att det är mindre naturligt förekommande, eftersom sockerbetan innehåller sackarosen från början, utan någon omvandling. Med denna argumentation skulle ju även vanligt strösocker kunna betecknas som ”naturligt förekommande sockerarter från ingredienserna”.

Den ursprungliga bluffen kvarstår alltså och innehållet är det samma, men bluffen har nu blivit ännu svårare att genomskåda.

Äkta vara kommer att skicka in ett klagomål om detta till livsmedelskontrollen. Vi kommer även att skicka in klagomål rörande flera andra produkter som nominerats till Årets matbluff, vilket vi kommer att skriva om längre fram.

Ivar Nilsson

Annons