Hälften av de frukter och grönsaker som testats av EU innehåller rester av bekämpningsmedel. Det är resultatet av en granskning som EU-kommissionen gjort. Studien som hittills är opublicerad, presenteras av Svenska Naturskyddsföreningen på DN Debatt. Värst är resultatet för vindruvor.

EU kommissionens Food and Veterinary Office testade 65 000 produkter.  46 procent av dem innehöll bekämpningsmedelsrester, 4,4 procent över de gränsvärden EU har satt. Det är i och för sig i en liten minskning, men vad är allvarligt är att antalet olika bekämpningsmedel i samma produkt ökar.

29 medel
I den nya undersökningen hittades en paprika med 29 olika rester av bekämpningsmedel.

– Vi tvingas dra slutsatsen att odlarna tycks försöka undvika att överskrida gränsvärden för enskilda bekämpningsmedel genom att använda flera olika preparat, skriver artikelförfattarna Mikael Karlsson och Emelie Hansson i DN.

– EU:s regler hanterar inte alls detta problem idag utan tillåter beslut om både bekämpningsmedel och gränsvärden utan nödvändig hänsyn till kombinationseffekterna.
Bordsdruvorna visade sig vara värst i studien. Hela 72 procent innehöll rester, 4,5 procent över den sk akuta referensdosen, dvs då det kan påverka hälsan.

Orimligt
Kunskapen om kombinationseffekter på miljö och hälsa när flera bekämpningsmedel används samtidigt är för liten. Det anser chefen för Livsmedelsverkets enhet för kontrollprogram, Arne Andersson.

– Det kan vara motiverat att använda några bekämpningsmedel, till exempel för att motverka resistens hos skadedjur, svampar och ogräs, men att samma gröda besprutas med nästan trettio olika bekämpningsmedel är inte rimligt, säger han i ett pressmeddelande.

EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet ska nu granska  vilka effekter många olika preparat samma produkt kan få, enligt Arne Andersson.
/Anna  Karin Strand Nilsson
Annons