I slutet av november lämnade den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, en riskbedömning av en genetiskt modifierade majs med beteckningen 59122xNK603. Sökande är företaget Pioneer Hi-Bred. Nu får allmänheten  lämna synpunkter till EU-kommissionen. Det ska göras inom 30 dagar efter att EFSA publicerade riskbedömningen.

 

Den genmodifierade majsen ska vara tålig mot vissa insektsmedel och ogräsmedel. Företagets ansökan omfattar användning av majsen som livsmedel, foder, och för bearbetning.


Läs riskbedömningen och lämna synpunkter >>


Annons