Bild: Fotoakuten.
Livsmedelsverket har hittat rester av bekämpningsmedel i sex av tio stickprov på frukter och grönsaker man tog under 2007. Det är fler än föregående år och i fyra procent av fallen överskreds gränsvärdena.

I 40 procent av de 1 525 proverna fanns rester av två eller fler bekämpningsmedel, också det en ökning. Sju procent av proverna innehöll rester av sju eller fler bekämpningsmedel, som mest hittades tolv medel i ett prov på egyptiska tomater.

– Det kan vara motiverat att använda några medel för att bekämpa olika skadedjur, svampar och ogräs, samt för att motverka resistensbildning, men att samma gröda besprutas med många olika bekämpningsmedel måste ifrågasättas, säger Arne Andersson
som är chef för Livsmedelsverkets kontrollprogram.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, undersöker
hur olika ämnen verkar tillsammans i en så kallad coctaileffekt och om detta kan betyda en ökad risk för konsumenterna.

Bland de svenska stickproven var det få som innehöll rester av bekämpningsmedel enligt Livsmedelsverket, de europeiska hade minskat. Höga värden hittades i mindre partier exotisk frukt.

Det är allvarligt att gränsvärdena överskrids anser Livsmedelsverket, men säger samtidigt att det inte betyder någon hälsofara – gränsvärdena är satta med god säkerhetsmarginal, särskilt om man sköljer det man ska äta.

Enklast är kanske att fortsätta att välja närodlat och ekologisk så får man giftfritt på köpet. Äter man dessutom efter säsong kan man undvika egyptiska tomater i en dressing av tolv bekämpningsmedel.

Anna Karin Strand Nilsson
Annons