Röksmak i diverse produkter tillsätts i allt fler matvaror. Rökaromer dyker upp i allt från korv, feta fiskar till sås, soppor, frukostflingor och snacks. Och nu kräver EU:s livsmedelsmyndighet, EFSA, en större säkerhetsmarginal för tre vanliga rökaromer som används till olika produkter, då det är väldigt osäkert kring hur tillsatta rökaromer påverkar hälsan.

 

Hittills har fyra produkter granskats och av dessa har tre fått underkänt, dock har risken för genskador kunnat avskrivas i samtliga fall. Men EFSA:s experter har upptäckt att det helt saknas studier som visar på vilka långsiktiga hälsoeffekter de tillsatta rökaromerna har, och de har heller inte tagit reda på vilka effekter det har på reproduktionen och utveckling.

 

Däremot kom forskarna fram till att råttor som fått i sig för höga doser blivit sjuka. Klaus-Dieter Jany, expertpanelens ordförande, anser att det är en otillräcklig säkerhetsmarginal mellan den uppskattade exponeringen och den nivå där hälsan kan skadas. Men Ulla Beckman-Sundh, toxikolog på Livsmedelsverket, anser att det inte finns någon större anledning till oro.
– För de allra flesta konsumenter ligger konsumtionen inom en acceptabel nivå, men säkerhetsmarginalen har krympt. Det som hänt är inte att man upptäckt en fara utan att man konstaterat att det saknas kunskap. Därför har osäkerheten ökat, säger Ulla Beckman Sundh.

 

Källa: Svenska Dagbladets nätupplaga 2009-04-27

Annons