Fyra av de namn som kandiderar till EU-parlamentsvalet kommer att driva matpolitik på olika sätt om de blir valda den 7 juni. Ett personvalskryss kanske kan ge både dem och matfrågorna en skjuts framåt.
2009-05-05 21:23:00Bild: Peter Knutson
Marit Paulsen, politiker, matdebattör och fd småskalig jordbrukare, som toppar Folkpartiets lista har länge drivit frågor om matkvalité, inte minst under sin tid i EU-parlamentet 1999–2004. Får hon ta plats i parlamentet igen lovar hon bland annat att arbeta för bättre kontroll av innehållsförteckningar och skärpt kontroll av tillsatser i mat för barn. Hon vill också förändra hela EU:s jordbrukspolitik radikalt.
Marit Paulsen har den senaste tiden väckt uppståndelse genom sin bok Lurad av laxen – sant och falskt om maten (Brombergs), där hon talar sig varm för storskalighet och genmodifiering för att få maten som produceras att räcka till jordens befolkning.
”Jag säger inte att ekologisk mat är dålig, bara att folk borde ta upp huvudet ur ekolådan och inse att det inte räcker”, säger hon i en intervju i tidningen ETC.

2009-05-05 21:23:00 Bild: Peter Knutson
Anna Maria Corazza Bildt, politiker, matimportör, mm, kandiderar för Moderaterna. Hennes valslogan lyder: Vi säger Basta till matfusket! Hon vill att matbranschen tar sitt samhällsansvar för bättre mat, och att innehållsförteckningar ska bli tydligare. Storskalighet och småskalighet måste få finnas sida vid sida: ”Industriell mat får inte tränga ut kvalitetsalternativ från småföretagare och småproducenter”, skriver hon på sin hemsida.

2009-05-05 21:23:00 Bild: Fredrik Hjerling
Isabella Lövin, matjournalist och författare, finns på Miljöpartiets andra plats. Hon lyckades genom sin bok Tyst hav få en ordentlig och genomgripande debatt om hur allvarlig hotad fisken är och vad det industriella fisket under de senaste decennier lett till. I EU-parlamentet vill hon jobba hårt för att driva fiskepolitiken i rätt riktning. ”Subventionerna måste avskaffas, vetenskaplig rådgivning följas, fiskefria områden införas, dumpning av fisk förbjudas…”, skriver hon på Miljöpartiets hemsida.

2009-05-05 21:23:00 Bild: Marcus Kurn
Åsa Westlund, sitter för Socialdemokraterna i EU-parlamentet. Hennes valfrågor rör mat och klimat. Hon anser att vi behöver investera mer i biologisk mångfald och minska mängden farliga kemikalier. ”Till exempel använda mindre farliga ämnen i produkter som mat, nappflaskor och kläder”. Hon menar att konsumenter kan göra mycket. ”Men det är också en uppgift för samhället att ställa krav. Exempelvis finns det all anledning att ställa krav vid inköp av mat till exempelvis skolor, sjukhus och äldreboenden. Eller att använda möjligheten till Grön upphandling”, skriver hon i sin blogg.

2009-05-05 21:24:00 Bild: Vänsterpartiet
Vänsterpartiet verkar för närvarande vara det mest EU-skeptiska partiet. Tilltron till vad EU-parlamentet kan åstadkomma är inte stor. Ingen av kandidaterna säger uttryckligen att de ska jobba för matfrågor men Mikael Gustafsson skriver i en blogg att det är viktigt att minska köttkonsumtionen:
”Om konsumtionen av djur minskar, är det inte lika nödvändigt med stora djurfabriker där så många djur som möjligt ska passera igenom. Äter vi mindre kött blir det alltså lättare att behandla djur på ett bra och naturligt sätt”.
Han kritiserar också EU:s fiskeripolitik, vilket kanske kan tolkas som att han vill ta tag i frågan om han blir vald: ”Nej, ska vi lita till EU för att minska övergödning och rädda fisket i Östersjön, måste det nog till att andra partier/politiker får ett större inflytande. Partier/politiker som på allvar vill lyssna till vetenskapliga råd om fiskebestånd; som på allvar kan se jordbrukets del i övergödningen; som inte ser fiskekvoter som en förhandlingsfråga utan som en del av den biologiska mångfalden”.

2009-05-05 21:23:00 Bild: Kristdemokraterna
Kristdemokraterna visar inte upp någon kandidat som kommer att driva matfrågorna i EU, att döma av presentationerna på hemsidan. Toppkandidaten Ella Bohlin nämner visserligen vår mat som en av sina tre hjärtefrågor, men vi får inte veta hur hon vill arbeta med matfrågor om hon tar plats i parlamentet.

Inte heller Centerpartiet, med sina rötter i myllan och matproduktionen, har någon som vill lyfta fram matfrågorna i EU bland de 45 kandidater som berättar om sig själva på hemsidan.

Läs mer och skriv och påverka:
Marit Paulsen >>
Anna Maria Corazza Bildt >>
Isabella Lövin >>
Åsa Westlund >>
Mikael Gustafsson >>
Ella Bohlin >>
Centerpartiet >>
Annons