Axfood som äger Hemköp och Willys, har beslutat att inte längre ta in Scan ekologiskt  kött. Istället återgår man till att köpa in KRAV-märkt kött. Det säljer helt enkelt bättre enligt Axfoods informationschef, Ingmar Kroon till Ekoweb.  Den kundundersökning som Axfood genomfört visar att för de kunder som väljer ekologiskt kött betyder djurskyddet mycket.
I höstas slutade Scan att sälja KRAV-kött. För att förenkla för kunderna, sade man, och buntade ihop EU-ekologiskt kött med KRAV-köttet och märkte det med sitt eget märke Scan ekologiskt.
I själva verket försvårade man för kunderna att välja medvetet. Båda regelverken garanterar att köttet är ekologiskt, men KRAV:s regler är strängare till exempel när det gäller djurskydd.
Upprördheten bland konsumenter och uppfödare var stor eftersom Scan slaktar 90 procent av köttet och därmed dominerar marknaden. Utbudet av KRAV- märkt kött minskade drastiskt i ett slag.
– Att Axfood nu gör det här betyder jättemycket. Nu finns det möjlighet för fler konsumenter att handla KRAV-märkt kött . Vi ser det även som att Axfood gör ett ställningstagande och visar att man tror på att fler konsumenter vill handla KRAV-märkt, säger Lars Nellmer, VD på KRAV, till Ekoweb.
Axfoods omställning är en kraftig markering. Det visar också att vi konsumenter har makten att förändra genom de val vi gör i butiken. Varje dag.
Annons