Just som man trodde att torsken var på väg tillbaka i våra vatten stoppar Fiskeriverket det svenska fisket av torsk i Nordsjön under resten av året. Stoppet gäller  från och med den 15 juni. Orsaken är att Sveriges tilldelade kvot av torskfisket i Nordsjön i det närmaste redan är uppfiskad, skriver TT
I går meddelade Fiskeriverket också att även fisket av äkta tunga stoppas och då gäller det Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Även i det fallet är kvoten redan utnyttjad.
Det är bra att någon drar i handbromsen så att torsken får en chans att komma tillbaka. Kanske vore det bra om branschen själv kunde fundera igenom varför kvoten är uppfiskad redan innan hälften av året gått.
Annons