Äkta vara lämnade i dag in en anmälan mot SJ:s cateringverksamhet till Livsmedelsverket med anledning av den undermåliga märkning man börjat på smörgåsarna i bistrovagnarna. Märkningen beskrivs i Mats-Eric Nilssons blogg här intill.

Så här lyder anmälan:
”Härmed anmäler Äkta vara Sverige SJ:s nya sätt att märka smörgåsar i bistrovagnarna på sina tåg. Ingrediensförteckningen är dold bakom en klisterlapp som är mycket svår, för att inte säga omöjlig att öppna och det låter sig inte göras innan man köpt smörgåsen utan i så fall i efterhand.
Med de dolda ingredienslistorna anser vi att SJ bryter mot Livsmedelsverkets föreskrifter för märkning av livsmedel, som säger att uppgifterna ska vara ”väl synliga” och ”klart läsbara”.

De flesta producenter står under kommunernas kontrollansvar, men SJ ska kontrolleras av Livsmedelsverket.

Att se hur mackan ska återvinnas
om man inte vill äta upp den, är
lättare än att se vad den innehåller


Annons