Mats-Eric Nilsson har utsetts som en av fem nominerade finalister till Nationalencyklopedins kunskapspris i klassen Övrig verksamhet/Personlig insats. Motiveringen lyder: ”för att han genom tidningsartiklar och böcker tydligt har stärkt svenskarnas konsumentkunskap på livsmedelsområdet. Genom sina avslöjanden om fusk och lögner i t.ex. boken ”Den hemlige kocken” har han fått många att efterfråga och ta till sig relevant information om de livsmedel vi dagligen köper och på så vis höjt vår kunskapsnivå, samtidigt som det har bidragit till folkhälsan i landet”.
Övriga finalister i  klassen är: Eva Funk Beskow, Lou Rossling, Mattias Klum och Nils Uddenberg.
Kunskapspriset som instiftades år 2002 delas varje år ut till dem som på ett nyskapande, lustfyllt och framgångsrikt sätt förmedlar kunskap till andra.
”Genom Kunskapspriset vill Nationalencyklopedin göra nyskapande kunskapsspridare till Sveriges kunskapshjältar. Pristagarna skall vara goda förebilder och våga tänka i nya banor”.
Övriga kategorier är:
• skola
• näringsliv
• offentlig verksamhet
• folkrörelser/organisationer
• internationellt hederspris

Läs mer >>


Annons