Det är idag enkelt att köpa ett ekologiskt vin. Man letar bara efter en flaska med det lilla lövet på eller efter Systembolagets gröna hyllkantsetiketter. Men när det gäller naturvin är det betydligt svårare att veta vilka viner man ska hålla utkik efter. Oftast står det inget om detta, vare sig på flaskan eller i butiken.

Ett stort problem är helt enkelt att det saknas en märkning. Det vill nu den franska organisationen Syndicat de Défence des Vins Nature (SDVN) råda bot på. Medlemmarna utgörs av såväl vinodlare, som vinhandlare och konsumenter.

Godkänt från franska myndigheter
Det har även tidigare gjorts försök att skapa en märkning av olika sammanslutningar av vinmakare. Ingen av dem har dock nått någon större spridning, användning eller acceptans.

Det unika med detta nya initiativ är att man har valt att gå via de franska myndigheterna. Och glädjande nog har nyligen både landets jordbruksverk, byrån för konkurrens, konsumtion och anti-bedrägeri (DGCCRF) och den statliga organisation som ansvarar för ursprung- och kvalitetsmärkningar (INAO) beslutat att ge märkningen en chans.

Namnet som man har kommit överens om är ”Vin méthode nature”, vilket kan översättas till ”naturvinsmetoden”. Tillägget av ordet ”méthode” var ett krav från myndigheterna.

120 anslutna vinmakare
Och nu går man snabbt fram. Sedan organisationen bakom märkningen startade i oktober förra året har hela 120 vinmakare anslutit sig och redan ett femtiotal viner från förra årets skörd har blivit märkta.

Reglerna för märket innebär bland annat:

  • Att druvorna måste vara ekologiskt certifierade (eller certifierade enligt Nature & Progrès) samt plockade för hand.
  • Att vinet måste vara jäst med den naturligt förekommande jästen.
  • Att inget får tillsättas bortsett från en mindre mängd sulfit, upp till 30 mg per liter total mängd (naturligt förekommande + tillsatt).
  • Att inga hårdhänta processer får användas.

Märkningen finns sedan i två versioner: en för viner helt utan tillsatt sulfit och en med tillsatt sulfit upp till den tillåtna gränsen.

Så går märkningen till
För att märka ett vin måste det först skickas på analys till ett ackrediterat laboratorium. Resultatet skickas sedan in tillsammans med en ansökan om märkning, som även innehåller en rad andra uppgifter, till SDVN. Varje ansökan kostar 20 euro och först efter att den har granskats och godkänts får märket sättas på flaskan. Vinmakarna som använder märkningen måste dessutom föra anteckningar över sitt arbete i en vinkällarbok. Dessa granskas löpande av organisationen genom stickprovskontroller.

Märkningen finns än så länge bara i Frankrike, men de satsar på att sprida den till resten av Europa.

– Äkta vara startade sajten Naturvinsguiden för att hjälpa konsumenter att hitta naturviner, i brist på en riktig märkning. Därför tycker vi att det är väldigt intressant att följa hur denna nya märkning utvecklas och vi hoppas att den får stor spridning, säger Äkta varas verksamhetsledare Björn Bernhardson.

FAKTA: Naturvin
  • Merparten av det vin som konsumeras idag framställs med hjälp av avancerade industriprocesser och förses med rader av tillsatser som inte deklareras på flaskan. Motsatsen till detta kallas naturvin.
  • Naturvinsrörelsen startade i Frankrike på 1960-talet av vinmakare som ville återgå till sina förfäders sätt att göra vin på.


Ivar Nilsson

Hitta naturviner i Naturvinsguiden >>

Annons