Alldeles utanför Hjo ligger Sveriges färskaste mejeri, Hjordnära. För två månader sedan startades det helt igenom ekologiska mejeriet på en av sju gårdar i trakterna mellan Hjo och Skövde.
Gårdarna som alla ligger inom en radie av 2,5 mil från mejeriet har tillsammans 1 000 kor som levererar ekologisk 25 000 liter mjölk, varav en tredjedel säljs i närområdet och två tredjedelar till Skånemejerier som är delägare i mejeriet. Tidigare var de sju gårdarna leverantörer till Arla.

RichardLöfgrenHjordnäraAtt Skånemejerier äger 51 procent av mejeriet och köper upp minst hälften av mjölken har givit
Hjordnära en grund att stå på.
– Detta är ett samarbete som båda parter tjänar på. Vi får en trygghet under uppstarten, när redan hälften av mjölken är såld och Skånemejerier tryggar sin tillgång på ekologiska produkter, säger Hjordnäras vd, Rickard Löfgren, till Ekoweb.

Hjordnära arbetar nu för att mer av deras mjölk, grädde, fil och yoghurt ska kunna säljas i fler butiker i närområdet.
– Starten har varit mycket positiv. Så gott som alla butiker har ökat sina beställningar från gång till gång, säger Rickard Löfgren.

Läs mer >>

Sökresultat för Mejeri Mjölk Ekologisk produktion
Annons