De europeiska livsmedlen står för 25–30 procent av utsläppen från det att de produceras till de äts upp, eller i värsta fall slängs. Av den mat som produceras slängs omkring 30 procent på vägen från jord till bord.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson har bjudit experter från EU till en förberedande konferens inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn i december. Ett av hans budskap i öppningstalet var: Mat kan vara mer klimatsmart om den inte slängs bort.

 

I sitt tal gav Eskil Erlandsson flera råd till konsumenterna:
• Släng inte mat!
• Köp inte hem mer än ni äter upp!
• Handla efter säsong
• Ät inte bara filé.
– I vår del av världen äter vi mest bakdelskött, konstaterar jordbruksministern.

Bönder måste gödsla bättre och bli energieffektivare, manade jordbruksministern. Och regeringarna bör satsa mer på forskning.

Kanske borde också goda råd delas ut till livsmedelsindustrin ta sitt ansvar och minska förpackningsstorlekar och livsmedelskedjorna sluta med försäljningsknep som köp tre och betala för två. Det skulle minska lockelsen för konsumenten att köpa hem mer än vad man behöver. Och med mindre förpackningar kanske behovet av konserveringsmedel minskar.

Läs mer om konferensen Climate Smart Food >>Annons