Om tio år ska all kommunal mat i Malmö vara ekologisk. Det har miljönämnden beslutat.
Grunden till beslutet är bland annat klimatet.
Att satsa på ekomat ger effekt på utsläppen och därmed klimatet, enligt Milan Obradovic, ordförande i miljönämnden Milan Obradovic (S). Vi kan minska koldioxidutsläppen med 40 procent jämfört med 2002 om vi inför detta, säger han till SR P4 Malmö.
Att det blev just år 2020 som maten i skolor och på äldreboenden ska vara ekologisk är att det passar med Malmö stads miljöpolicy år 2020, ”en hållbar stad”. Förhoppningen är att omställningen till ekologisk mat ska gå lite fortare.
En annan förhoppning är att maten ska bli godare och bättre för de som ska äta den.
– Vi måste visa vägen att Malmö som hållbar stad leder utvecklingen, säger Milan Obradovic.
Hur många andra kommuner antar Malmö stads utmaning?
Annons