EU har i ett första steg godkänt användningen av trombin, så kallat köttlim, eller köttklister, som kan binda samman mindre köttbitar till en större. I Danmark har diskussionen kring användningen av köttlimmet varit stormig och Folketinget sammankallades till en hearing med livsmedelsminister Eva Kjer Hansen, för att diskutera saken. I Sverige har det hittills varit tyst.

Trombin är ett enzym utvinns ur nöt och grisblod och är en faktor som gör att blodet kan koagulera. EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedelssäkerhet har bedömt att trombin ”troligtvis” inte innebär någon risk att använda, varken för koagulationen, eller allergier/intolerans.

I måndags var det omröstning i EU-kommissionens ständiga kommitté för livsmedelskedjan. Diskussionen ledde till att Danmark som enda land röstade emot förslaget. Sverige röstade ja. EU-parlamentet har tre månader på sig att komma med synpunkter på kommitténs beslut innan EU-kommissionen slutgiltigt kan besluta. I Sverige blir trombin tillåtet först när EU-beslutet bakats in i svensk lag.

För livsmedelsindustrin är beskedet glädjande. Slakterigiganten Danish Crown har redan uttryckt sitt intresse för att börja använda köttlimmet, till exempel i påläggsprodukter och fler lär följa efter.

EU: anser att det är upp till konsumenten att välja vilken typ av kött man vill köpa, helt kött eller sammansatt. Därför ska det märkas på förpackningen att köttet är sammansatt. Meningen är att köttlimmet inte ska få användas i storkök enligt de kommande reglerna, men det är lätt att föreställa sig att det blir svårare att efterleva. Redan idag förekommer köttlim på restauranger, enligt kockar som Äkta vara talat med, men det sker i skymundan.

Det som började inom den molekylära gastronomin, där man ville tänja på gränserna i för vad som var möjligt, har blivit något som vanliga livsmedelsindustrier ser som nya möjligheter tjäna pengar på att sminka upp mat så att den ser riktig ut. Nästan.

Anna Karin Strand Nilsson


Köttlimstor


Så här naturtroget framställer tillverkaren resultatet
 av sin köttlimsprodukt
Fibrimex: En baconlindad "biff".


Skriv på uppropet mot köttlimmet!>>

Läs fler kommentarer>>

"Mycket sämre än riktigt kött">>


Sökresultat för köttlimköttklistertrombin

Annons