Socialdemokraternas Åsa Westlund och Miljöpartiets Carl Schlyter, gör gemensam sak i Europaparlamentet för att försöka stoppa enzymet trombin som köttlim.
– Jag kommer arbeta hårt för att vi ska lyckas med detta, men det kan bli tufft, säger Åsa Westlund.

Det är experterna i den europeiska livsmedelsmyndighetens (EFSA) specialkommitté som godkänner nya tillsatser. Parlamentet har tre månader på sig att ta upp frågan och stoppa tillsatsen om man har en annan åsikt än EFSA.

CarlSchlyter[Fredrik Hjerling]– Det är det vi tänker göra nu, säger Carl Schlyter, och vi tror att vi också kan få med oss några andra partigrupper. Köttklister vilseleder konsumenten och försöker få oss att tro att en vara är av bättre kvalitet än den är.

Detsamma anser Åsa Westlund, som länge engagerat sig i matfrågor i parlamentet. Hon är parlamentets rapportör i arbetet med att föra över den gamla tillsatslagstiftningen till en ny som ska träda i kraft 2011.
Varför bör trombin som köttlim stoppas?
– För att det inte är till nytta för konsumenterna och för att dess själva syfte är att vilseleda konsumenter, det vill säga att framställa något som något det inte är, säger hon.

Vad tror du om möjligheterna att stoppa den nya produkten?
– Läget är juridiskt komplicerat eftersom vi befinner oss i en situation där en äldre och en ny lagstiftning om tillsatser gäller parallellt. Allt i den gamla lagstiftningen ska föras över till den nya tillsatslagstiftningen under hösten. Eventuellt betyder detta att vi får möjlighet att stoppa trombin utifrån två olika regelverk. Den nya lagstiftningen ställer hårdare krav på att tillsatser ska vara till fördel för konsumenten men även enligt de gamla reglerna ska tillsatser t ex inte vilseleda konsumenter. Jag kommer arbeta hårt för att vi ska lyckas med detta, men det kan bli tufft.

Miljöpartiets Carl Schlyter påminner om att det finns mer att ifrågasätta vad gäller tillsatser.
– Vi ska komma ihåg när vi handlar att det redan finns liknande tillsatser på marknaden och undvika dem. Exempelvis är mycket av smörgåsskinkan ihopklistrad av smådelar av griskött, säger han.

Frågan om köttklister och andra tillsatser kan under valåret tvingas engagera politikerna också på hemmaplan. Åsa Westlund skrev förra veckan en debattartikel om köttlimmet tilsammans med Anders Ygeman, socialdemokraternas ordförande i miljö och jordbruksutskottet i riksdagen. I debattartikeln som publiceras i Aftonbladet, lovar de konsumenterna att rösta nej till köttlimmet.

"Vi konsumenter tjänar inte på att det blir tillåtet med hopklistrade köttbitar på våra tallrikar", skriver de.
"Under de år som vi har arbetat med matfrågor har vi inte träffat en enda konsument som efterfrågat fler tillsatser".

Skriv på Äkta varas upprop mot köttlimmet du också>>


Annons