Varför röstade Sverige ja till att tillåta trombin som köttlim? Äkta vara har frågat jordbruksminister Eskil Erlandsson, som egentligen inte alls gillar produkten.
”Köttklistret” skapade en större debatt än vad ansvariga politiker kunde ana. I Danmark tog man tjuren vid hornen redan innan förhandsbeslutet fattades i vad som knöligt nog kallas EU-kommissionens ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa. Danska politiker ställde ansvariga ministern i en hearing i Folketinget inför beslutet, i Sveriges har beslutet föregåtts av tystnad.

Äkta vara har intervjuat jordbruksminister för att ta reda på hur regeringen resonerade, när den svenska representanten röstade ja i kommittén, medan den danska sade nej.

På vilket sätt gynnar införandet av köttlim konsumenterna?
– Jag tycker inte att "köttlim" är en bra produkt och tror inte att den gynnar konsumenten över huvud taget.

Vi är 27 medlemsländer i EU, och bara några få av oss var emot att godkänna produkten. Tyvärr så hade en svensk nejröst inte gjort att produkten blivit förbjuden i EU. Utan svenskt inflytande under förhandlingarna hade produkten även godkänts för försäljning på restaurang, där konsumenten har väldigt mycket mindre möjlighet att välja. Jag tycker alltså att det var bättre att rösta ja, eftersom vår jaröst medförde stora förbättringar av förslaget för konsumenten.

Behöver vi flera tillsatser än de 368 vi har?
– Om det kan tas fram tillsatser som är säkrare och kan ersätta någon av de gamla vi redan har, så är svaret på den frågan ja.

Sverige vill framstå som ett land som har hög kvalitet och inte minst på kött. Kan förtroendet för det svenska köttet raseras av den osäkerhet som skapas när det dyker upp nya produkter som ser ut som helt kött men inte är det?
– Ja, och det var också därför som vi från svensk sida, när vi insåg att vi inte kunde stoppa produkten, jobbade för att produkter som innehåller "köttlim" ska märkas, och att de inte ska få finnas på restauranger och storkök. Som tur är har jag mest sett negativa reaktioner från svenska tillverkare och återförsäljare, vilket är bra!

Svenska tillverkare och butikskedjor verkar än så länge ställa sig tveksamma till den nya produkten, men slakterigiganten Danish Crown visar intresse. Kan svenska tillverkare stå emot konkurrensen från Danmark, som ju är rätt så omfattande?
– Så länge konsumenterna är kvalitetsmedvetna så är svaret ja. Om det är något vi har sett de senaste åren så är det att konsumenterna är blixtsnabba på att nobba produkter som de inte vill ha, och då tvingas producenterna att anpassa sig, eller vända sig till en annan marknad.

Är tillsatser som köttlim, som ju enbart är till för att lura ögat, förenligt med ambitionerna att skapa förtroende för svensk mat ”från jord till bord”, och med satsningen på Sverige som det nya Matlandet?
– Jag vill verkligen poängtera att jag inte tycker att "köttlim" är en bra produkt.
Jag är därför väldigt glad över att svenska tillverkare förstår att man måste tillverka produkter som konsumenten vill ha, och i dagsläget ser ut att nobba "köttlimmet".

Sökresultat för köttlim köttklister trombin

Annons