Soja odlas för att få proteinrikt, men billigt foder till våra djur, grisar, kycklingar och laxar, så att vi kan få allt billigare mat.

Odlingen av soja sätter sina outplånliga spår: Skövling av regnskog och besprutning med bekämpningsmedel så farliga att de är förbjudna i Sverige sedan 30 år.  Hur förödande odlingen är  för människor, djur och natur, visar en serie reportage, Matens pris, som just nu går i radions P1.

Nu har diskussionen om sojadebatten nått Facebook. En ny och säkerligen ovanlig grupp kräver dyrare mat, berättar lantbrukets nyhetstidning ATL. Det är Linus Källander som inspirerats att starta gruppen "Dyrare mat nu!"

– Det handlar om att göra det uppenbart vad de val man gör får för konsekvenser. Det är inte en kunskap folk föds med. Vi måste upplysas om hur vår mat produceras, säger Linus Källander som själv är uppväxt på ett ekologiskt lantbruk, till ATL-tidningen.

Gruppen som snabbt fått över 600 medlemmar, ska fungera som en plats för information och debatt om vad jakten på billig mat innebär. Medlemmarna värderar god, hållbar och närproducerad mat "som inte ger en bitter bismak av död och förstörelse."

Läs mer om och lyssna på Matens pris>>
Annons