Lamm är ofta är valet för dem som vill äta kött och vill ha ett mer naturligt alternativ. Lamm, till skillnad från många grisar, nötdjur och kycklingar får gå ute och beta och växa till sig i lagom takt. I Sverige är lamm på grönbete själva sinnebilden för naturlig uppfödning.

Men – vart femte lamm växer upp inomhus i stallar och slaktas innan de får komma upp på grönbete. De föds upp på kraftfoder och är framavlade för att växa snabbt, på bara fyra vintermånader har de vuxit till slaktvikt mot normalt 6 månader för långsamväxande och utegående lamm.

Det berättar idag Svenska Dagbladet och Dagens Eko som i en gemensam granskning berättar hur Sverige som enda land har börjat föda upp lamm inomhus.

Vi äter många gånger mer lamm än vi vad vi gjorde för 10 år sedan. Dessutom vill vi gärna ha lammkött året runt. Hittills har det räckt att importera, främst från Nya Zeeland och Irland. För att möta importen har svenska lammuppfödare börjat med en intensivare ”broilerproduktion”

I andra länder får i princip alla lamm fortfarande gå ute året runt. Så är det även i de största producentländerna Anledningen till det är enkel:. Lamm är helt enkelt väldigt väl anpassade till ett liv utomhus, säger Doktor Cathy Dwyer vid Scottish Agricultural College, till Ekot/SvD. Hon är en av världens främsta forskare på lamm och fåruppfödning.

Uppfödning av lamm inomhus är något helt nytt, anser hon och är orolig för att det påverkar djurens hälsa.
Framför allt ökar riskerna för lungsjukdomar och infekterade klövar. Får kan dessutom bli stressade av att gå inne, vilket kan försvaga immunförsvaret och öka mottagligheten för sjukdomar.
De raser som avlats fram för att kunna växa fort är Dorper, Texel och Suffolk. Snabbväxande raser som används inomhus ger betydligt mer kött än gamla lantraser.

Lammproducenterna ger sin syn>>
Annons