Två av fem konsumenter känner sig lurade ofta eller ibland när de handlar mat. Det visar undersökningar som gjorts på uppdrag av Livsmedelsverket. Oriktig märkning och bilder på förpackningar upplevs som vilseledande
Att ingrediensförteckningen är mycket eller ganska viktig tycker nästan alla tillfrågade. 86 procent uppger att de läser den ofta eller ibland. Men liten och krånglig text, tillsatser, tvetydiga prisuppgifter, datummärkning och kvalitet är saker som bidrar till att konsumenter känner sig lurade. De allra flesta vill också veta mängden av den karaktärsgivande råvaran i en produkt.

– Konsumenterna ska inte bli vilseledda och mycket av det som de intervjuade tar upp finns det redan regler för. Företagen måste följa reglerna och lyssna på konsumenternas önskemål och myndigheternas kontroll måste bli striktare. Samtidigt måste vi på Livsmedelsverket se över hur vi på bästa sätt kan hjälpa företagen att göra rätt så att konsumenterna känner att de kan göra sina val på riktiga grunder, säger enhetschef Jan Sjögren. 


De tillfrågade vill gärna ha mer information på matvarorna. Hela 93 procent vill veta var en vara är tillverkad, 81 procent vill veta vem som har tillverkat den och 76 procent vill veta hur den är tillverkad.

Dålig konkurrens
Många konsumenter vill handla varor med kvalitet, men den kan vara svår att bedöma.
Professor Solveig Wikström har lett arbetet med studierna. Hon tycker att konsumenternas ori inte riktigt har tagits på allvar av livsmedelsbranschen. Den svaga konkurrensen inom livsmedelsbranchen med några få stora kedjor, bidrar till problemen.
– Livsmedelsindustrin och handeln måste samarbeta bättre och ta hjälp av berörda myndigheter. Man måste gå samman och fokusera på det som är i konsumentens intresse, säger hon till Dagens Nyheter.

Agneta Dreber, vd för Livsmedelsföretagen, LI, känner inte igen sig i studien.
– Våra mätningar visar på ett högt förtroende för mat och dryck som säljs i Sverige, säger hon till DN, Sedan ska vi förstås vara lyhörda för vad konsumenterna tycker.
 
Redlighet nytt fokus
I livsmedelskontrollen ingår att kontrollera redligheten, det vill säga konsumenten inte blir vilseledd.  Livsmedelsverket har länge fokuserat, efter krav från politikerna, på att kontrollera livsmedelshygien och diskussionen om redlighet har fått stå tillbaka. Efter de senaste årens debatt om tillsatser och matfusk har redligheten blivit ett mer prioriterat område för inspektörerna.


– Vi har bland annat tittat på märkning och innehåll av godkända GMO, märkning som vikt och volym, att produkter som försetts med ekologisk märkning är ekologiskt producerad och transfett i vissa produkter, berättar Jan Sjögren.

Livsmedelsverket ger särskilda kurser för kommunernas livsmedelsinspektörer om märkning.
– Allt för att höja medvetenheten både bland inspektörer och bland livsmedelsföretagare.

Blogg: Matdebatten gör nytta>>

Annons