Lund var den kommun som köpte in störst andel ekologisk mat till skolor, äldreboenden och annan offentlig verksamhet förra året. Med sina 34 procent ligger inköpen en bra bit över regeringens mål>> på 25 procent år 2010. Det visar Ekomatsligan som presenteras av Krav och Ekomatcentrum. Listan visar också att fem kommuner, eller stadsdelar, når målet medan 14 ligger på 20 procent eller mer.

En uppstickare i Ekomatsligan 2010 är Torshälla stadsdelsförvaltning i Eskilstuna, som hamnar på en tredje plats. 27,4 procent av alla inköp är ekologiska.– Det handlar om att avdramatisera beställningsrutinerna, säger Marja Järtelius, kostchef i Torshälla, till tidningen Proffs med KRAV.

 Torshällas omställning till mer ekologiska livsmedel har gjorts inom den befintliga budgeten.

Metoden har varit att välja Krav-märkta basvaror och för att få upp volymer på till exempel ekologisk köttfärs planerades tre olika köttfärsrätter på ett rullande åttaveckorsschema.

Däremot går det sämre med att uppfylla regeringens lyckas mål att 20 procent av jordbruksmarken ska vara certifierat ekologisk i år skriver lantbrukets nyhetstidning ATL.

Nu, i början av 2010, är omkring 10 procent av landets jordbruksmark ekologiskt certifierad. Vid årets slut ska 20 procent vara det, enligt ett fem år gammalt politiskt beslut. Det kommer inte att lyckas.

– Håller man samma takt på omställningen som mellan 2008 och 2009 kan vi nå målet tidigast år 2013, säger Ann-Marie Dock Gustavsson, Jordbruksverket, till ATL-tidningen.

Tips om hur inköpare i kommuner och landsting kan ställa om finns på Ekomatcentrum>>

Annons