Gourmetrestauranger och lokala livsmedelsproducenter lever i symbios på landsbygden och drar nytta av varandra, enligt ett nordiskt forskningsprojekt.

Forskarna har undersökt elva högklassiga restauranger utanför storstadsregioner runtom i Norden.
De fann att restaurangerna bidrog till odlarnas produktutveckling samt till att förbättra kvaliteten på produkterna. Och de lokala produkterna hjälpte restaurangerna i deras profilering.
Resultatet blev att restauranger som har en lokal identitet kan lyckas dra besökare till landsbygden.

De svenska representanterna i projektet som delvis finansierats av Nordiska rådet var Johan Wiklund, professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt doktoranden Magdalena Markowska.
– De restauranger vi har studerat har visat sig vara nyckelaktörer i lokala nätverk av producenter inom både livsmedelssektorn och upplevelseindustrin. De spelar därför en central roll i att förmedla lokal kultur och lokala mattraditioner, säger Johan Wiklund i ett pressmeddelande från Jordbruksverket.

De svenska högklassiga restauranger som deltog i studien var 50 kvadrat på Gotland och Hotell Borgholm på Öland.

För Jordbruksverket är rapporten extra glädjande eftersom den ligger i linje med satsningen på att Sverige ska bli det nya matlandet i Europa.
– Detta är en vision om en livskraftig landsbygd med växande företag och fler jobb genom god mat och upplevelser. För oss som arbetar med att utvärdera landsbygdspolitiken är resultaten intressanta eftersom de visar att restauranger spelar en nyckelroll i att skapa attraktionskraft för turism utanför storstadsregionerna. Vi måste skapa förutsättningar för samverkan mellan dessa restauranger och olika leverantörer och entreprenörer inom både livsmedelssektorn och upplevelseindustrin, säger Sara Johansson på Jordbruksverket.
Annons