Äntligen äppelsäsong! Det finns gott om svenska äpplen just nu. Ändå går försäljningen i många butiker trögt berättar lantbrukets nyhetstidning ATL. De importerade, billigare äpplena ”röda” eller ”gröna” ligger som en bromskloss.

Vätan och fukten har inte kunnat rå på de tidiga äppelsorterna, men säsongen är ett par veckor försenad. Just nu är det välsmakande Discovery och Alice som skördas, men i butikerna är det allt för ofta några få importerade och mindre smakrika sorter som säljs. 

Under krigsåren uppmuntrades yrkesodlare och hemmaodlare. Men sedan början av 70-talet har den svenska fruktodlingen arealmässigt nästan halverats. Pressen från importerade äpplen från Europa och andra delar av världen är stor. Tidigare fanns ett importstopp under den svenska säsongen, men inte nu, så fruktodlarna har haft svårt att få det att gå ihop.

Försök har gjorts att rationalisera branschen. Under åren 1989–91 utgick ett röjningsbidrag till odlare som ville lägga ned sina odlingar. I och med Sveriges inträde i EU kunde äppelodlare som högg ned sina odlingar få bidrag per hektar röjd mark. Bidraget gavs för att hugga ned till friska, produktiva odlingar där trädens ålder inte översteg 20 år.

Samtidigt har Riksantikvarieämbetet försökt att rädda det svenska kulturarvet genom att ge bidrag till ängsodlingar med många gamla sorter och på flera håll har det dykt upp klonarkiv för att kunna bevara dem.

Arealen har minskat men avkastningen har ökat. Nya rikgivande och tåligare sorter kommer till, medan andra gamla sorter faller i glömska.

Därför är det viktigt att ta vara på de gamla träden i hemmaträdgårdarna.

Fruktträdgårdarna som anlades förr planerades väl, det skulle finnas äpplen för varje tillfälle, att äta, att musta, att göra mos eller att lägga in. I en välplanerad fruktträdgård räckte säsongen och därmed vinterns vitaminförråd, från juli till maj, ja ibland ännu längre om man hade riktigt lagringståliga järnäpplen.

I dag blir äpplena liggande i många trädgårdar. De hamnar på komposten eller i värsta fall körs till tippen.

När alla äppelkakor är gjorda och allt mos kokats, är ett tips att leta reda på ett lokalt musteri. Det nyväckta intresset har gjort att musterierna är en bransch på tillväxt. Där kan man lämna in sina äpplen och få dem pressade. Att det är lätt skadad fallfrukt är inga problem. Musten kan sedan frysas eller användas för cider. På sina håll köper också musterier in äpplen och gör must för försäljning.

Länkar till musterier i Sverige>>

Läs mer: Sveriges pomologiska sällskap>>

Lästips:
Svenska äppen av Görel Kristina Näslund och Ingrid av Sandeberg (Kärnhuset)


Annons