Sveriges pomologiska sällskap fick årets Guldäpple för sin långa gärning att höja och förvalta kunskapen om äpplen. Priset delades ut av Äpplets hus på Kiviks marknad.
Guldäpplet delas varje år ut av Äpplets Hus i Kivik sedan 1996, till en person eller organisation som utfört förtjänstfulla gärningar inom äpplets värld. Priset togs emot av hortonom Viktor Trajkovski.

"Sällskapet och dess medlemmar har arbetat aktivt för att samla och förvalta kunskap om äpplen för att gemensamt höja kvaliteten på svensk pomologi", heter det i motiveringen från Äpplets hus .

Pomologi är läran om våra odlade frukter och bär och Sveriges Pomologiska Sällskap har som syfte att värna om mångfalden av svenska bär- och fruktsorter. Föreningen vill också hjälpa till att utveckla odlingen och användningen av frukt och bär. 

Tidigare år har bland annat regissören Richard Hobert, konditor Jan Hedh och konstnär Helge Lundström fått guldäpplet.

Äpplets hus, som är ett dotterbolag inom Kivik Holding, är ett kunskapscentrum med äppelodlingar utställningar och musteri. I Sortimentsodlingen ingår ett 70-tal olika sorters äppelträd, Kulturodlingen där gammal och ung odling möts och Visningsträdgården med ett urval av nordiska frukter och bär. Där finns också utställningar om bland annat om förädling, och musteriets historia. Här visas också om höstarna ett stort antal äppelsorter. 
Annons