EU-kommissionen ska upprätta en lista över aromämnen som får användas i den europeiska matindustrin. Därför ser den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, över den eventuella skadligheten hos de drygt 2 000 aromämnen som redan används inom unionen. Hittills har drygt 1 600 ämnen bedömts som säkra i de mängder de används av industrin.

För att kunna bedöma de resterande 400 aromerna behöver Efsa mer vetenskapligt underlag. Enligt Efsa betyder det inte nödvändigtvis att ämnena medför hälsorisker, utan endast att mer information behövs för att kunna göra en säkerhetsbedömning.

Bedömningarna kommer att ligga till grund för EU-kommissionens kommande beslut om godkända aromämnen.

PS. Till de 2000 aromämnena kommer ett antal rökaromer, men de regleras i på annat håll i lagstiftningen.Annons