Även i år kan det bli svårt att få tag i en ekologisk julskinka. Trots en ökad produktion beräknas skinkorna inte räcka till för att mätta en stigande efterfrågan. Det skriver Lantbrukets affärstidning, ATL.

Inför årets julhandel räknar Scan med att ungefär var tionde julskinka som de säljer är ekologisk, vilket är en betydande ökning jämfört med förra året. Men trots det kommer inte skinkorna att räcka till då efterfrågan samtidigt har fördubblats.

– Förra året var sex procent av alla julskinkor som vi sålde ekologiska. Den verkliga efterfrågan tror vi är mellan 15 och 20 procent även om en undersökning som vi gjorde efter förra julen visade att 30-35 procent vill ha ekologisk skinka, säger Scans informationsdirektör Margareta Thorgren till ATL.

Ojämn efterfrågan
Anledningen till att det är svårt att producera tillräckligt många ekologiska julskinkor är att efterfrågan på ekologiskt griskött är betydligt lägre under resten av året. Då utgör ekologiska grisar endast omkring en procent av det totala antalet grisar som slaktas i Sverige.

– När julen kommer så är konsumenterna beredda att betala mer för ekologisk skinka, men till vardags uppfattar nog många att ekologiska varor är för dyra. Många säger att de vill köpa ekologiskt men har inte riktigt klart för sig att varorna kanske kostar 20-25 procent mer än konventionella, säger Thomas Svaton, vd för Svensk dagligvaruhandel till ATL.

Och Scan ser med dagens efterfrågan ett problem med att öka den ekologiska grisproduktionen. Trots bristen på ekoskinkor till jul så tvingas de under resten av året sälja en del av det ekologiska köttet i sitt vanliga sortiment – till lägre pris – eftersom efterfrågan inte är tillräckligt stor.

Annons