Av allt att döma blir det inom EU obligatoriskt att ursprungsmärka kött. Sverige har som Äkta vara tidigare berättat, varit motståndare. Nu backar regeringen, bara några dagar innan beslut ska fattas i ministerrådet.

På tisdag ska EU:s ministerråd beslutat om ett förslag till förordning om livsmedelsinformation till konsumenter. Sverige kommer att rösta ja.
– Det fanns andra länder som ville gå längre och vi ville kanske inte gå så här långt. Det blev en kompromiss och vi är någorlunda nöjda, säger Sofia Jöngren, politiskt sakkunnig på Jordbruksdepartementet, till lantbrukets nyhetstidning ATL.

Den svenska regeringen har tills nu överraskande nog hört till den minoritet länder som motsatt sig en förbättrad märkning. Motiveringen har varit att det blir för dyrt för bönderna. Kritiken från andra partier, från konsumenter och bönder har varit omfattande. Därför är kursändringen efterlängtad av alla som vill veta mer om den mat vi köper och äter.

Ursprungsmärkningen ska gälla alla djurslag, inte bara nöt, utan också gris fågel och lamm. Oklart är fortfarande hur preciserad information konsumenterna får ta del av på förpackningen. I sämsta fall kommer det att stå ”ursprung EU”. Men – med tanke på att parlamentet, som är förhållandevis strängt i konsumentfrågor, ska ha sitt ord med i laget, är det troligt att kraven på ursprungsmärkning skärps.
Annons