Sju av åtta sorters apelsinjuice på de svenska frukostborden innehåller rester av ett bekämpningsmedel som är förbjudet i Sverige. Det visar en analys gjord av franska Eurofins, som Göteborgs Posten beställt via Testfakta. 

Analysen, som presenterades i månadsskiftet, visar att alla juicer utom Brämhults innehöll antimögelmedlet carbendazim Medlet är förbjudet i Sverige sedan tio år. Mest carbendazim innehöll den nypressade God Morgon-juicen, med 0,06 mg/kg.

Det är visserligen långt under EU:s gränsvärde på 0,5 mg/kg, men ändå oroande anser agronom Peter Bergqvist som tidigare arbetade på Kemikalieinspektionen, nu på Jordbruksverket. Han anser att det saknar betydelse och att medlets negativa hormonpåverkningar inte ryms inom gränsvärdena.

– Carbendazim har mutagena egenskaper som ger upphov till förändringar på foster och reproduktion. Det har så pass allvarliga egenskaper att det inte borde få finnas, säger han till Göteborgs Posten/Testfakta. Han anser att medlets negativa hormonpåverkningar inte ryms inom gränsvärdena.

Det är inte ovanligt att man hittar rester av bekämpningsmedel i livsmedel. Halterna är ofta låga och ligger under gränsvärdena. 
”Men eftersom pesticider är vanligt förekommande i många livsmedel bedömer forskare att finns en risk för en så kallad cocktaileffekt, en samlad effekt som påverkar mer än vad en enskild pesticid gör”, skriver Göteborgs Posten.
EU:s livsmedelsenhet försöker nu ta reda på mer om cocktaileffekten
– Vi människor får i oss mycket gifter från allt möjligt, från pennor till mat och avgaser. Men vi har ännu ingen bra modell för att göra riskbedömning när det gäller cocktaileffekten. Men det forskas mycket och vi följer upp alla resultat, säger Petra Fogelberg, toxikolog på Livsmedelsverket, till GP/Testfakta.

För den som vill undvika bekämpningsmedel finns ett tiotal olika KRAV-märkta apelsinjuicer att välja mellan på marknaden. Dessutom går det alltid att köpa ekologiska apelsiner och pressa själv. 

Sorterna som testades var:
Brämhult (Apelsiner pressade nyligen)
God morgon (Nypressad)
Ica (Nypressad apelsinjuice)
Tropicana (Original)
Vitafit (Orange juice)
God Morgon (Juice med fruktkött)
Ica (Apelsinjuice)
Willys (Apelsinjuice med fruktkött)


Annons