Fler små mejerier och charkuterier är viktiga för att visionen om Sverige som det nya matlandet ska bli verklighet. Regeringen ger därför Livsmedelsverket i uppdrag att se över hur kontrollerna för dessa företag kan förbättras.
EskilErlandsson[Pawel Flato]– Jag vill se mer svensk lufttorkad skinka, korvar och unika ostar på butikshyllorna runt om i Sverige. För de små företag som tillverkar dessa unika produkter är kontrollerna såväl tidsödande som dyra. Därför ser vi nu över hur kontrollerna kan bli bättre och mer anpassade till dessa små företags verklighet, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande.

Många småproducenter, befintliga eller blivande, upplever livsmedelskontrollerna som ett hinder och att de bedöms lika hårt som om de vore en storindustri.

– Vi känner igen synpunkterna från små producenter och det är därför som vi lägger uppdraget – alltså för att förenkla för producenten, berättar Anna-Karin Nyman, pressekreterare på Jordbruksdepartementet. 

Många kontrollanter är ensamma i kommunen och den flexibilitet som finns i lagstiftningen tillämpas inte alltid på grund av bristande specialistkunskaper. 
– Kort sagt: Kontrollerna ska inte vara ett hinder för företagaren- de ska vara flexibla och hjälpa företagaren att följa lagen. Det är mycket lättare att vara flexibel om det finns bättre kunskap. 

Annons