Bakom seminarier stod Vi Konsumenter, Konsumentföreningen Stockholm och Världsnaturfonden WWF, som fick hållas online istället för i det inställda Almedalen.

Bland talarna fanns bland annat Äkta varas verksamhetsledare Björn Bernhardson, som berättade om den granskning av vegoprodukter som gjordes i våras. Den visar att nio av tio granskade korvar, burgare och färser visar sig innehålla tillsatser, aromer och industriella ingredienser. Och flera av dem innehöll ett dussin eller fler av sådana ingredienser. Men det fanns också en rad produkter som inte innehöll några sådana ingredienser, utan var gjorda på råvaror som man skulle kunna hitta hemma i ett vanligt kök.

Också Vi Konsumenter hade gjort en undersökning av växtbaserade produkter, vilken presenterades av Sören Persson. Han gjorde en översiktlig genomgång av vilka typer av produkter som finns på marknaden. Han berättade bland annat att en stor del av produkterna är baserade på sojabönor i olika former och att relativt få råvaror är framställda i Sverige. Just svenska råvaror lyfte han dock fram som kategori som just nu växer.

Anna Richert från WWF presenterade deras vegoguide, som ska hjälpa konsumenten att hitta de mest hållbara vegetariska livsmedlen med hjälp av en trafikljusmärkning. Hon berättade att den tar hänsyn till påverkan inte bara på klimat utan också biologisk mångfald samt användning av vatten och bekämpningsmedel.

Hon berättade dock att den inte tar hänsyn till processningsgrad eller ursprungsland på råvarorna i de vegetariska livsmedlen. Hon sa dock att produkterna ofta har större miljöpåverkan ju mer processade de är.

Sedan var det dags för branschen att säga sitt.

Icas föredragning var en presentation av deras policy och initiativ för hållbarhet. De passade även på att göra reklam för några av deras nya vegoprodukter.

Lite mer intressant var konkurrenten Coops och industrijätten Orkla Foods inlägg, som gick in djupare i frågeställningen om vad som egentligen är bäst för miljön. Coops chef för Hållbarhet & Kvalitet, Charlotta Szczepanowski, berättade kort om deras kommande hållbarhetsdeklaration och pratade bland annat om det som Anna Richert tog upp, att det finns fler aspekter på hållbarhet än att enbart mäta klimatgaser.

Ivar Nilsson

Bild: Björn Bernhardson deltog i webbinariet från Äkta varas temporära studio.

Annons