För sex år sedan infördes nya EU-regler om att butiker ska kunna berätta varifrån köttet som de säljer kommer. Den svenska regeringen går dock längre och vill att sådan information även ska ges av restauranger och storkök.

2019 gav de Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram ett förslag på en sådan märkning. Nu är myndighetens förslag utskickat på remiss.

I det föreslås att restauranger och kaféer men också skolbespisningar och andra storkök ska kunna informera konsumenten om vilket land köttet kommer ifrån.

Gäller endast visst kött
De föreslagna reglerna gäller färskt, kylt, fryst eller malet kött från nötboskap, gris, får, get och fågel och avser det land där djuren har fötts upp. Kött från andra arter, såsom renkött eller hästkött omfattas inte och inte heller kött som finns i eventuella halvfabrikat eller köttprodukter som restaurangen använder.

Informationen ska lämnas skriftligt eller muntligt.

Syftet är att göra det enkelt för restaurangen och utgå från den information som de redan har om köttets ursprung.

– Det här innebär förstås ökade krav på restauranger och storhushåll. Men vår ambition har varit att lämna ett förslag som så långt som möjligt håller nere både kostnaderna och de administrativa bördorna för de företag som berörs, säger Elin Häggqvist, chefsjurist på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Eftersom förslaget innebär en obligatorisk nationell märkning ska det även anmälas till EU-kommissionen och övriga medlemsländer innan regeringen kan fatta ett beslut om lagstiftning.

Ivar Nilsson

Annons