Honung är eftertraktat av många, men också ett av de livsmedel som det fuskas mest med. Det är dock långt ifrån alla som står vid butikens honungshylla som känner till detta. I en konsumentundersökning som gjorts på uppdrag av Biodlingsföretagarna uppger endast en knapp tredjedel av personerna att de kände till att honung är ett av de tre mest förfalskade livsmedlen som finns.

– Eftersom 7 av 10 köper sin honung i livsmedelsbutik och 72% av dessa inte känner till att honung är ett av världens tredje mest förfalskade livsmedel är det där vi behöver upplysa och informera kunden om vad som finns i burken eller flaskan, kommenterar Mats Olofsson, biodlare och styrelsemedlem i Biodlingsföretagarna, undersökningen i ett pressmeddelande.

74 procent uppger att de köper sin honung i livsmedelsbutiker och av dessa vill många veta mer om honungen. Hela 93 procent svarar att det borde finnas en ursprungsmärkning på honung för att kunna göra rätt val i butiken.

– Precis som i andra undersökningar, bland annat från Svenskmärkning, stämmer detta överens med vad konsumenter överlag tycker. Det är viktigt med en ursprungsmärkning så att man vet vad man får och vad man köper. Först då kan man göra sitt eget val, säger Helena Ring Johansson, biodlare och ordförande för Biodlingsföretagarna.

Undersökningen gjordes av Netigate i april 2021, med en webbaserad panel bestående av 1106 respondenter.

FAKTA: Honungsfusk
  • Omkring hälften av all honung som konsumeras i Sverige är importerad.
  • Enligt en EU-rapport fuskas det med cirka 20 procent av den honung som säljs inom unionen.
  • Det fuskas både med det uppgivna ursprunget på själva honungen och med att honungen helt eller delvis byts ut mot sockersirap.


Ivar Nilsson

Foto: Biodlingsföretagarna/Torbjörn Lagerwall

Annons