Marit Paulsen, Cecilia Wikström, Olle Schmidt.

1. På vilket sätt gynnar införandet av köttlim konsumenterna?

Genom att klassa det som livsmedelstillsats, istället för ett osynligt s k processhjälpmedel, så får konsumenterna bättre information om produkternas innehåll.

2. Behöver vi flera tillsatser än de 368 vi har?

Nej, troligen skulle det räcka med färre.

3. Hur ska butiksmärkningen kontrolleras och hur ska förbudet mot att använda köttlim på krogen upprätthållas?

På samma bristfälliga sätt som livsmedelssäkerheten kontrolleras idag. Det finns tydliga EU-regler om detta som t ex Sverige inte har tillämpat fullt ut.

4. Hur kommer ni att rösta?

För att köttlimmet absolut måste synas på innehållsförteckningen.

5. Varför har ni svenskar till skillnad från danskarna inte gjort större sak av denna fråga?

Det är ju inte en fråga om livsmedelssäkerhet. Det är dock en fråga konsumentmakt: Producenter får inte bedriva falsk marknadsföring av sina produkters egenskaper och innehåll.
Annons