Den brittiska regeringen sitter som bäst och planerar för maten. Den som ska stå på middagsbordet år 2030 alltså.

Så viktig är den att man måste planera 20 år i förväg. Behörigt departement, Departementet för miljö, mat och landsbygdsfrågor har inventerat förutsättningarna för en framtida matförsörjning allt från odling till avfall.

Matförsörjningen framöver är komplex och den ställer livsmedelsproducenter och livsmedelskedjor inför stora utmaningar. Den viktigaste faktorn för utvecklingen är konsumenten, enligt departementet. Konsumenters krav kan revolutionera hur maten produceras och säljs. Om producenter och handlare följer konsumenternas vilja får vi mat som är lokal och hälsosam och som produceras med minimala avtryck i miljön.

En sajt har öppnats och en lång period har konsumenter fått kommentera utkastet till planen. Öppenhet är genomgående tema.

Konsumenten osynlig
Den svenska motsvarigheten kallas ”Sverige det nya matlandet i Europa”. Där har den svenska konsumenten igen större plats. Livsmedelsstrategin har istället utformats tillsammans med livsmedelsbranschen. Var konsumenterna finns i arbetet, mer än som just köpare av mat och turistupplevelser, är oklart och skiljer sig från det brittiska strategiarbetet som ser konsumentens värde som maktfaktor i utvecklingen. 

Syftet med det svenska strategiarbetet är inte matförsörjningen i stort utan att främja livsmedelssektorns konkurrenskraft. Den dialog som förs är mellan regeringen och branschen ” för att diskutera satsningar och åtgärder som livsmedelsföretagen behöver.”

Men vad behöver morgondagens konsumenter? Trendrapport efter trendrapport visar att konsumenterna söker mer autentisk mat, inte bara i Sverige utan i flera andra länder. Det visar inte minst den kraftiga reaktion som nyheten om köttlimmet utlöste. 

Ska man på allvar diskutera Sverige som ett nytt matland i Europa räcker det inte att bara ta med livsmedelsindustrin, som i decennier gjort allt för att framställa produkter som ser ut som mat, men som innehåller mindre och mindre av det som är äkta.

Mathantverkare bjuds in
Ett steg i rätt riktning var att jordbruksministern nyligen utsåg lantbrukare och duktiga mathantverkare som ambassadörer och inspiratörer för Matlandet. Jag kan inte göra hela jobbet själv, som Eskil Erlandsson påminde vid ceremonin.

I vår åker jordbruksministern på Eriksgata landet runt för att höra vad producenterna har för tankar. En tipsarsajt har öppnats på regeringens hemsida: ”Tipsa Eskil”

Det är bra. På det här sättet kanske också mindre producenter kan få komma till tals.

Men det verkar som att han glömt en detalj – konsumenterna

För att en sådan här satsning ska bli lyckad krävs det konsumenter som är kunniga och välinformerade om hur och var maten blir till, bortom marknadsföring och reklam och dimridåer om vad maten egentligen innehåller och hur den blir till.

Den brittiska regeringen har förstått. Kanske något för Sverige att ta efter?

Bilder:
Jorgubben: Fotoakuten
Eskil Erlandsson: Pawel Flato

Annons