Sedan drygt tio veckor driver jag Peters Ekologiska Matcafé i Nynäshamn, Fredsgatan 10, som är sensationellt på flera sätt. Främst kanske för att caféet inte producerar några som helst sopor.

Den helt vegetariska menyn som till stor del består av skörd från mina egna odlingar, samt från lokala odlarvänner, lämnar inget i sophinken utan endast till kompost och återvinning. Som jämförelse bör nämnas att sopmängderna är ofattbart stora just från restauranger.

En restaurangkedja i Stockholm har 35 kubikmeter hushållsavfall i veckan! Mitt matcafé har inget hushållsavfall alls, noll. Vilka fler kan säga detsamma? Hur är det möjligt?

Två skäl. För det första: grönsaker. Med kött eller fisk blir det sopor  med grönsaker kompost. För det andra. Jag lagar allt från grunden och utgår från råvarorna. Detta innebär också färre förpackningar. Grönsaker är oftast endast klädda i plast eller inte alls. Medan hel- eller halvfabrikat innebär en mängd olika material i förpackningarna. Ju mer grönsaker restaurangen använder och ju fler rätter som lagas från grunden  desto färre sopor. Se där, ytterligare ett skäl att välja kvalitet.

Vore det inte toppen om man som gäst tydligt kunde se att matstället har noll sopor? Så ni restauranger som inga sopor hava  hör av er till mig så går vi samman och märker upp oss.

I en värld där månget matställe har vaga begrepp om vad som är råvara och halvfabrikat, tillsats eller äkta vara lämnas mycket övrigt att önska. Vilket Äkta Varas ordförande Kristina Theander tydligt visade när hon besökte Götgatans alla matställen. Endast 16 av 61 ställen svarade att det var svenskt kött i den utvalda rätten men av dessa var det bara sex stycken som på något sätt kunde styrka det genom att visa upp förpackning, följesedel eller dylikt.

Jag kan stolt konstatera att jag nogsamt kan redogöra för vad som serveras. Jag lagar själv till allt och bakar allt bröd och känner mina råvaror utan och innan, särskilt som jag själv odlat många av dem. Vägen från skörd till tallrik är kort. Närodlat, spårbart och ekologiskt!

Peter Streijffert, suppleant i Äkta varas styrelse, författare, kock, odlare, föreläsare samt caféägare

Annons