De flesta, inklusive myndigheterna, vill att vi ska äta mindre kött generellt — helst också närproducerat.

Det är upp till oss att göra medvetna val.

Idag ser man tydligt när det gäller nötkött vilket land djuret kommer ifrån, på vissa förpackningar står det på tre ställen att köttet är svenskt. Det är ju jättebra. Men ibland känns det lite trubbigt med landsgränser. Bor man tex i Malmö så skulle ju ett danskt ekologiskt kött kanske vara att föredra framför kött från längre upp i vårt avlånga land.

Jag träffade nyligen Svante Axelsson på Naturskyddsföreningen och han tyckte att vi ska äta djur som i sin tur äter det vi inte kan äta, dvs gräs och hö. Och därmed avstå från dem som ätit soja eller majs.

Jag tänker också på klimatavtryck. Nog vore det bättre att äta ett djur som under sin levnad producerat mjölk än de djur som bara producerar kött?

Det är inte så lätt att göra medvetna val.

Så här såg förpackningen ut i min butik:

Köttmärkning1


Om det ser ut så här så vore det lättare att göra ett medvetet val:

Köttmärkning2a

Specificering av ursprung, djurtyp och foder.


Annons