Som medveten konsument har jag länge undrat över varför det ska vara så svårt att hitta nitritfria charkalternativ i svenska matbutiker. I Danmark är situationen diametralt annorlunda där tillsats- och nitritfria charkprodukter utan problem går att hitta i de allra flesta matbutiker. Detta faktum har naturligtvis medfört att denna undran blivit allt starkare. Jag har tidigare kontaktat ett par av Sveriges större dagligvarukedjor med svar med tydligt ointresse för förändring alternativt utan att få svar.

Det finns ett fåtal bra alternativ, men som konsument är det inte helt lätt att hitta dessa. Det är frustrerande att det ska vara såpass komplicerat, svårt och dyrt att köpa charkprodukter av bra kvalitet och utan en massa onyttiga (rentav misstänkt cancerframkallande tillsatser, t ex nitrit) i Sverige.

Coop har även verksamhet i Danmark, vilket gör det enkelt att jämföra likvärdiga produkter som i många fall säljs under samma varumärke. Denna jämförelse visar med all tydlighet att charkprodukten som säljs i Danmark inte innehåller nitrit och i övrigt innehåller betydligt färre (om ens några) tillsatser. Efter att ha smakat några av dessa är det också enkelt att konstatera att versionen som säljs i Danmark dessutom smakar betydligt bättre. Sammantaget kan konstateras att charkprodukter som säljs i Danmark generellt smakar bättre och håller en högre kvalitet än motsvarande produkter i som säljs i Sverige.

Jag vill dock tydliggöra att detta är ett exempel och att detta inte enbart gäller Coop, utan hela dagligvaruhandeln, där jag inte tycker att någon av de större kedjorna är bättre än övriga.

Det borde inte vara så att vi i Sverige ska föras bakom ljuset och erbjudas produkter av sämre kvalitet. Som frustrerad konsument, som inte vill proppa i mig själv, mina barn och vänner, en massa onödiga och potentiellt hälsomässigt negativa tillsatser, skriver jag därför detta inlägg med en önskan och uppmaning till Sveriges dagligvaruhandel och matvaruproducenter att rannsaka sig själva och titta på hur vi konsumenter kan erbjudas charkprodukter av bättre kvalitet och utan nitrit och andra onödiga tillsatser.

Läs ingredienser på dessa produkter här >>


Johan Wallander
Johan är en medveten konsument som bor på Ekerö med fru och tre söner.
"Ursprung, kvalitet och innehåll i den mat vi äter är viktigt för mig."

Annons