Coop återkallar mer än tre ton fläskkött sedan man vid stickprovskontroller upptäckt risk för salmonellasmitta i ett parti fläskkarré. Även kotletter dras in eftersom de har packats i närheten i samma förpackningshall.
Fläskköttet kommer från Tyskland. Coop beskriver det som ett mindre parti, men det berör 1 325 kilo fläskkarré och 1 985 kilo för fläskkotletter. Produkterna har levererats ut till 76 Coopbutiker.  
Salmonellabakterier dör vid upphettning till minst 70 grader.

Annons