Korv på grill [Fosfattillsatser kan bland annat finnas i korvar, CC0]


Bebisar, barn och ungdomar får i sig mer fosfater än vad EU:s vetenskapliga panel bedömer som säkert.


Fosfater, som är ett samlingsnamn för olika fosforföreningar, finns naturligt i vår kropp och är även ett viktigt näringsämne som finns naturligt i olika livsmedel. Samtidigt används olika fosfater som tillsatser i en rad olika livsmedel, exempelvis för att binda vatten i olika köttprodukter.


I sin pågående översyn av tillåtna tillsatser har EU:s experter gjort en säkerhetsutvärdering av ett antal fosfater (E338-E341, E343, E450-E452) och vilken påverkan dessa kan ha på våra kroppar. I bedömningen tog de även hänsyn till den mängd fosfor eller fosfater som vi får ifrån andra källor än tillsatser.


Experterna kom fram till att det är säkert att få i sig upp till 40 mg fosfater per kilo kroppsvikt per dag (ADI). Om man jämför dessa halter med de uppskattade mängderna som vi får i oss hamnar flera grupper över den säkra gränsen.


För barn och spädbarn överskreds den redan av dem som hade en genomsnittlig konsumtion av fosfater. Dessutom överskreds den även av ungdomar som hade den högsta uppskattade konsumtionen.


Resultatet har överlämnats till EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA. Förhoppningsvis kommer det nya gränsvärdet att leda till att de högsta tillåtna halterna i livsmedel kommer att sänkas.


Rapporten välkomnas av bland annat den europeiska konsumentorganisationen BEUC, som menar att det enklaste sättet att minska det totala intaget av fosfor, är att helt enkelt minska användningen av fosfater som tillsatser. Dessa fosfater, oorganiska fosfater, är i en form som lättare tas upp av kroppen än de som förkommer naturligt i vår mat.


Camille Perrin, ansvarig för livsmedelspolitik på BEUC, menar även att bland annat köttprodukter och processad ost bidrar med särskilt stora mängder tillsatta fosfater.


”Man bör prioritera att dra ner på fosfaterna i de livsmedlen så mycket som det är möjligt”, säger hon till Food navigator.


Äkta vara har tidigare rapporterat om forskning som visar att en hög konsumtion av fosfor och fosfater kan leda till en ökad risk att dö i förtid i hjärt- och kärlsjukdomar, men också att de kan bidra till övergödning och algblomning i våra vattendrag (se länkar nedan).


Ivar Nilsson


Läs mer

Rapport: Tillsatser bidrar till övergödningen >>

Fosfater kan bli det nya saltet >>

Fosfaterna är fosforbovar >>

Ingen fosfat i flintasteken >>

Annons