Fosfater och andra fosforhaltiga tillsatser pekas ut som en bidragande faktor till övergödning och algblomning i våra vattendrag. Enligt Havsmiljöinstitutets beräkningar handlar det om ett lika stort läckage som maskindiskmedel stod för innan detta begränsades med nya regler.


– När jag såg siffrorna över hur mycket fosforföreningar som tillsätts i den svenska matproduktionen var min första reaktion att detta inte kunde vara sant, säger professor Anders Grimvall, vetenskaplig koordinator vid Havsmiljöinstitutet.

Med utgångspunkt från den totala användningen av fosfortillsatser har forskarna beräknat att omkring 60 ton fosfor från denna källa läcker ut i våra sjöar och hav varje år.

– Fosfor har i flera decennier stått i fokus för arbetet med att minska övergödningen av insjöar och hav, så jag trodde att alla stora fosforkällor i samhället var noga utredda ur miljösynpunkt.

Det har länge varit känt att industrin och jordbruket står för stora fosforutsläpp, medan vi har vetat mindre om det som kommer från maten som vi äter.

Fosfor finns naturligt i framförallt proteinrika livsmedel, som kött, mejeriprodukter och baljväxter. Samtidigt tillsätter industrin betydande mängder fosfor i form av olika tillsatser, bland annat för att binda upp insprutat vatten i köttprodukter eller för att ge en syrlig smak i läsk. Enbart fosfortillsatserna i coladrycker, smältost, importerad kyckling och charkuterier beräknas stå för en fjärdedel, 15 ton, av utsläppen, enligt rapporten. Dessutom verkar mängderna av fosfortillsatser som används i svensk livsmedelsindustri ha ökat de senaste åren, enligt forskarna.

Vi behöver få i oss en del fosfor, mellan 600 och 700 milligram per dag, för att må bra. Samtidigt är det genomsnittliga intaget dubbelt så stort, 1374 milligram. Endast en bråkdel av detta stannar i kroppen. Resten hamnar i avloppet. En stor del tas bort i reningsverken, men mycket läcker ändå ut i vattendragen.

Forskarna skriver att det finns stor osäkerhet i beräkningarna av läckagen, men att det ändå är "tydligt att slutsatsen kvarstår att tillsatt fosfor i livsmedelsindustrin innebär ett betydande tillskott till avloppen. Det är av samma omfattning som de tidigare emissionerna från maskindiskmedel". Sverige har sedan några år tillbaka infört regler som kraftigt begränsar användningen av fosfater i maskindiskmedel till 0,5 procent. Från januari 2017 kommer de att begränsas ytterligare till 0,3 procent.

– Vår analys visar att fosfortillsatserna i mat bör beaktas i arbetet för att minska mängden näringsämnen som läcker ut från land till hav, säger Anders Grimvall.

En annan viktig orsak till fosforutsläpp från livsmedel, som forskarna har tittat på, är dagens onödigt stora intag av proteiner. Detta innebär ett sammanlagt läckage av 196 ton fosfor per år.

Äkta vara har tidigare skrivit om att ett högt intag av fosfor även kan innebära en risk för folkhälsan och att den stor del av Sveriges befolkning får i sig så höga halter fosfor att de är i riskzonen. Precis som ett för högt intag av salt pekar forskningsresultat på att det kan öka risken att drabbas av hjärtsjukdomar.Ivar Nilsson


Läs mer

Fosfater kan bli det nya saltet >>

Fosfaterna är fosforbovar >>


Annons