Den nya tekniken med blockkedja kan öka spårbarheten, men för att förhindra livsmedelsfusk behövs även andra åtgärder. Det är några av de slutsatser som kan dras utifrån seminariet ”Hur kan vi förhindra livsmedelsfusk? Kan blockkedja vara ett bra hjälpmedel?” i Almedalen.

Fusk med livsmedel är ett hett ämne, så även på Vi Konsumenters seminarium på Almedalen, som arrangerades i samarbete med Sveriges Konsumenter, Konsumentföreningen Stockholm och Djurskyddet Sverige.

Mikael Haglund från IBM, som jobbar med lösningar för blockkedjeteknik, berättade om vad det egentligen är hur den kan användas.

I korthet är det ett system för att dokumentera information om en produkt. Det som skiljer det från andra system är att själva blockkedjan är utformad på ett sådant sätt att ingen part på vägen av mellanhänder ska kunna manipulera informationen. De kan lägga till information, men de man inte ta bort något. Informationen blir därför mer tillförlitlig.

Det gäller dock att den information som läggs till i blockkedjesystem är korrekt, vilket systemet i sig inte garanterar. Blockkedjan förhindrar inte fusk, enligt Mikael Haglund, men det är ett hjälpmedel för att få syn på fusket.

Hanna Skoog, som jobbar på Axfoundation och som har gjort en förstudie om hur tekniken kan tillämpas, uttrycker det på ett direkt sätt: shit in, shit out. Att garantera att informationen som lämnas är korrekt är en stor utmaning, som också måste lösas.

Jan Bertoft, generaldirektör för Sveriges Konsumenter, sa att blockkedja kan vara ett sätt att stävja fusk, men att straffskärpning, centralisering av tillsynen av livsmedelsföretagen och ökade incitament för polis och åklagare att driva fallen är andra viktiga åtgärder som behövs. Han menar att det idag är både billigt och riskfritt att lura konsumenter.

Idag är det främst i producent- och leverantörsleden som informationen finns tillgänglig. Men även konsumenter borde få ta del av informationen, sa Jan Bertoft.


Annons