Många innehållsförteckningar och andra texter på förpackningar har blivit mer lättlästa, men flera är fortfarande så gott som oläsliga. Det visar en uppföljning av rapporten "Större text, tack!", som presenterades förra året.


I maj förra året undersökte Sveriges konsumenter och Konsumentföreningen Stockholm läsbarheten på livsmedelsförpackningar. I rapporten "Större text, tack!" kom de fram till att många förpackningar hos Sveriges sju största livsmedelskedjor hade så liten text eller svårläst stil att det var svårt att se vad det stod.

Större_text_tack

Rapporten skickades till Livsmedelsverket och flera branschorganisationer, men också till de företag vars produkter var värst. Den uppföljning som nu har gjorts visar flera av de företag som kontaktats har tagit till sig av kritiken, men att texten på några förpackningar fortfarande är oläslig.


Åtta av de uppföljda produkterna har förändrats till det bättre, medan fem förpackningar som har fått ett nytt utseende fortfarande bedöms vara svårlästa. Ytterligare fyra av produkter är fortfarande så gott som oläsliga. Några av företagen uppger att de inom kort ska ändra utseende på sina förpackningar.


– Att kunna läsa förpackningstexten är en självklar rättighet för alla konsumenter. Uppenbarligen har vi påverkat företagen att ta fram mer läsbara förpackningar vilket är glädjande. Men alltför många är fortfarande svåra att läsa, som till exempel Anthon Bergs marsipan, Twix samt Knorrs soppa och buljong. Det är olagligt enligt gällande lagstiftning, det är arrogant av företagen och visar på dålig respekt för kunderna, säger Jan Bertoft på Sveriges Konsumenter.


Läs hela den uppföljande rapporten här >>

Artikel om den tidigare rapporten >>


Annons